Artikler fra   Cykel Historisk Tidende   Copyright: gengivelse kun med tiladelse fra porthos@bcbnet.dk1ste danske cykel   PDF 3 sider.

I 1867 blev der i Danmark arrangeret studierejser for håndværkere til den store verdensudstilling i Paris. 3 håndværkere fra Middelfart, snedkermesteren, en saddelmager og en billedskærer fik frirejse, og hver med 55 rigsdaler i lommen drog de afsted til Paris. Man håbede de ville lære noget nyt.
cykellygten og loven   PDF 1 side.

I 1890 blev lygter på cykler nævnt som et krav i flere af landets politivedtægter, men det syntes at have voldt en del vanskeligheder at nå frem til til ens bestemmelser i hele landet.
Cykellygtens udvikling   PDF 20 sider

Intet tilbehør til cykler har været drøftet så meget og så grundigt som lygter både i anvendelse, udformning og type lige siden den første cykellygte fremkom i 1878. Udviklingen af cykellygtetyper og diskussioner om,hvilken der er den bedste lygte er fortsat i vore dage.
Cyklen og fotografen   PDF 3 sider.

Udviklingen af cyklen fra begyndelsen af 1800-tallet foregik som bekendt i England. Det samme var tilfældet med fotograferingen. William Henry Fox Talbot (1800-77) havde patenteret den fotografiske proces i 1839.
Cyklens historie     PDF 4 sider.

Cyklens 180-årige historie er meget omfattende. Der findes endnu ikke udgivet en cyklens historie på dansk, en sådan har været under udarbejdelse i lang tid, men der vil nok gå yderligere nogen tid før en sådan foreligger, idet det historiske forarbejde er meget tidskrævende.
Cyklistkrigen   PDF 4 sider

Pludselig stillede tre nybagte konfirmander sig op foran cyklisterne og spærrede vejen mellem dampsporvognssporet og fortovet. som blev benyttet af cyklisterne, idet vejen tit var opkørt af vognhjul.
Effekter på danske museer   PDF 2 sider.

Opgørelsen er foretaget for nogle år siden. Senere er uden tvivl kommet flere museer og effekter til, som viser at cyklens historie er rigt repræsenteret på mange danske museer, som det anbefales at besøge. Desværre er ikke alle effekter istandsatte og udstillede, en del har vi fundet i depoter.
Humor i cykellitteraturen   PDF 15 sider.

Om sundheden ved cykelsporten: "Jeg kan udtale ifølge praktisk Erfaring, at moderat Brug af Cycle begunstiger Regelmæssigheden af særlige Funktioner hos Kvinden".
Dr. Lutant.
Myter om cyklens fremkomst   PDF 4 sider.

Da man i 1890erne begyndte at skrive cykellitteratur, skulle man også beskrive cyklens tidligste historie, og man søgte derfor oplysninger i den ældre litteratur og antog denne for korrekt. Men...
Om redaktøren selv   PDF 2 sider.

Cyclehistorisk Tidendes redaktør Finn Wodschow begyndte i 1960-61 at interessere sig for cyklens historie og udvikling - og begyndte at indsamle både egentlige veterancykler og litteratur.
Cykelsamlinger i Danmark   PDF 1 side.

Danmarks Tekniske Museum i Helsingør har en samling på omkring 140 cykler, mange meget sjældne, deriblandt den berømte tricykel-velocipede fra Middelfart.
Cykelkæden   PDF 3 sider.

Den første cykel med kædetræk til baghjulet blev opfundet af H.J. Lawson i 1879. H.J. Lawson var født i London 1852 og i 1872 påbegyndte han en fabrikation af forbedrede velocipeder i Brighton.
Cykler og venstrekørsel;   PDF 4 sider.

Cykelhistorikere bliver ofte stillet spørgsmålet:
Hvorfor sidder kæden i højre side?
Få svaret her!.
Cykler i 140 år   PDF 10 sider.

Det var i 1861 at den parisiske makaniker
Ernest Michaux og hans hjælpere fremstillede den første trædecykel....
Cyklister i trafikken ca. 1890  PDF 4 sider.

Carsten Niebuhr, som deltog i en videnskabelig rejse til arabien, blev ved sin hjemkomst spurgt af kongen:
"Hvordan er vejenes tilstand de steder hvor De har rejst?"
Carsten Niebuhr svarede:.....
Elektrisk lys på cyklen; PDF 3 sider.

Omkring 1920 blev de elektriske lygter mere almindelige i handelen, og efterhånden forsvandt olie- karbid- og stearinlygten.
frihjulets opfindelse   PDF 4 sider.

Det cyklende folk modtog det nye frihjul med megen skepsis. Det var ikke mange der anskaffede sig cykler med frihjul i starten. Men i 1899 kom der lidt mere interesse. Det hjalp, da den dengang kendte cykel rytter og -handler Ingemann Petersen erklærede at frihjulet var en succes.
1ste danske cykel   PDF 3 sider.

I 1867 blev der i Danmark arrangeret studierejser for håndværkere til den store verdensudstilling i Paris. 3 håndværkere fra Middelfart, snedkermesteren, en saddelmager og en billedskærer fik frirejse, og hver med 55 rigsdaler i lommen drog de afsted til Paris. Man håbede de ville lære noget nyt.
13 14 15